Pamiatky

zábradlie pieskovec Dóm sv. Alžbety Košice

Schodište Pieskovec

ružica pieskovec

Plastika Anjel Pieskovec Radnica v Bardejove

plastika pieskovec

voluta pieskovec Banská Bystrica

rímsa pieskovec

rímsa pieskovec

ružica pieskovec

Reštaurovanie pieskovcovej rímsy – Radnica v Bardejove