Pamiatky

zábradlie pieskovec Dóm sv. Alžbety Košice

plastika pieskovec

voluta pieskovec Banská Bystrica

rímsa pieskovec

rímsa pieskovec

ružica pieskovec

ružica pieskovec